Objavljeni podaci o prosječnim bruto i neto plaćama za FBiH, BiH i BD

U Federaciji BiH                  

1. U “Službenin novinama Federacije BiH“, broj 21 od 21. marta 2018. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar 2018. godine i iznosi:

po zaposlenom za januar 2018. godine neto plata 888 KM
po zaposlenom za period novembar – januar 2018. neto plata 877 KM
po zaposlenom za januar 2018. bruto plata 1.363 KM

U Bosni i Hercegovini

2. Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za januar 2018. godine i iznosi:

po zaposlenom za januar 2018. godine bruto plata iznosi 1.351 KM
po zaposlenom za januar 2018. godine neto plata iznosi 870 KM

U Brčko distriktu BiH

3. U “Službenom glasniku BD BiH”, broj 7/18 od 7.3.2018. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Brčko distriktu BiH za novembar i decembar 2017. godine i iznosi:

po zaposlenom za mjesec novembar 2017. godine neto plata iznosi 853,00 KM
po zaposlenom za mjesec novembar 2017. godine bruto plata iznosi 1.336,31 KM
po zaposlenom za mjesec decembar 2017. godine neto plata iznosi 851,34 KM
po zaposlenom za mjesec decembar 2017. godine bruto plata iznosi 1.323,72 KM

Prosječna mjesečna neto plata po zaposlenom u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu iznosi 838,45 KM.

Prosječna mjesečna bruto plata po zaposlenom u Brčko distriktu BiH za 2017. godinu iznosi 1.304,40 KM.