Objavljene dopune Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige

U “Službenim novinama FBiH” broj 47/19 od 05.07.2019. godine, objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o obliku, sadržaj i način vođenja trgovačke knjige. Dopune se odnose na elektronske izrade kalkulacija za trgovinu na veliko i malo.

Izrada kalkulacije cijena koja se vrši elektronski mora se obezbijediti na način da nije moguće brisanje ili izmjena podataka. Radi dostupnosti podataka trgovac je na zahtjev inspektora dužan u svakom trenutku obezbijediti štampanje kalkulacije cijena koja se vodi u elektronskom obliku.

Navedene dopune stupile su na snagu 06.07.2019. godine.

Prečišćen tekst Pravilnika možete preuzeti putem sljedećeg linka PRAVILNIK