Objavljen novi Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak

U ”Službenim novinama FBiH” broj 48/21 od 18.6.2021. godine objavljen je Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim pravilnikom detaljnije se propisuje primjena odredaba Zakona o porezu na dohodak, način utvrđivanja oporezivog dohotka, način utvrđivanja godišnje porezne osnovice, način obračunavanja i plaćanja poreza na dohodak, kriteriji plaćanja poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti u godišnjem paušalnom iznosu, oblik i način vođenja porezne kartice, oblik i način popunjavanja poreznih prijava i drugih evidencija, oblik i sadržaj poslovnih knjiga i evidencija na osnovu kojih se utvrđuje dohodak od samostalnih djelatnosti, način obračuna ubrzane amortizacije, oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću i dr.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 26.6.2021. godine.

Na webinaru koji se održava 22.6.2021. godine, sve teme koje su vezane za utvrđivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti (predavanja od strane zapsolenika PUFBiH), biti će prezentirane u skaldu sa novim Pravilnikom. Program webinara možete pogledati OVDJE.

Novi Pravilnik preuzmite putem sljedećeg linka: PRAVILNIK O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK