OBJAŠNJENJE O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO POLUGODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I. – VI. 2014. GODINE

Obaveza sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja za pravna lica uz obaveznu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) i Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja (IFRS) propisana je čl. 33., 35., 37. i 38. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosni i Hercegovini („Službene novine Federacije BiH“, broj 83/09 – u daljem tekstu: Zakon). Pravna lica su dužna sastaviti finansijske izvještaje za period I-VI 2014. godine i iste su, shodno odredbi iz člana 44. Zakona, predati Finansijsko-informatičkoj agenciji (FIA) Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 31. jula 2014. godine.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po periodičnom obračunu za 2014. godinu, Federalno ministarstvo finansija/financija daje Objašnjenje koje možete preuzeti OVDJE.