Novi Zakon o zaštiti na radu stupa na snagu 08.11.2020. godine

U ”Službenim novinama FBiH” broj 79/20 od 30.10.2020. godine, objavljen je Zakon o zaštiti na radu.

Ovim zakonom uređuju se prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i radnika u vezi sa provođenjem i poboljšanjem sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu, kao i opća načela prevencije, te sistem pravila sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, čijom primjenom se postiže sprječavanje povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, kao i zaštita radne okoline, te druga pitanja u vezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu.

Posebna zaštita se propisuje radi očuvanja duševnog i tjelesnog razvoja mladih, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih lica od daljeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti i očuvanja radnih sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi.

Ovaj Zakon stupa na snagu 08.11.2020. godine. Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti na radu (“Službeni list SR BiH”, broj 22/90).

Zakon o zaštiti na radu možete preuzeti OVDJE.