Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu

Porezna uprava Federacije BiH je objavila Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu. Javni poziv možete pogledati u nastavku.

Javni poziv za podnošenje poreznih prijava za 2021. godinu.