Informacije u vezi obračuna minimalne neto plaće u FBiH

❗❗❗Zbog sve učestalijih pitanja u vezi sa obračunom minimalne neto plaće u FBiH koju je odredila Vlada FBiH, u obavezi smo da vas informišemo o sljedećem:
 
✅Pod minimalnom neto plaćom od 543 KM smatra se plaća bez poreza na dohotak, tj. ”plaća na ruke”. Razlog određivanja minimalne neto plaće „na ruke“, leži u činjenici da se minimalna neto plaća određuje u visini od 55% mjesečne neto plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar – septembar (ovaj statistički podatak u sebi ne sadrži porez na dohodak).
 
✅Neto plaća na ruke predstavlja osnovnu plaću ili plaću za redovan rad, na koju se dodaju sva ostala povećanja kao što je: minuli rad, noćni rad, prekovremeni rad…
 
✅Problem kod određivanja neto plaće bez poreza na dohodak je taj što će radnici sa različitim faktorima ličnih odbitaka dobijati istu plaću ”na ruke”, s tim što radnik sa višim faktorom ličnog odbitka ostvaruje manju bruto plaću. Ovakvo postupanje je diskriminatorno za radnika sa većim faktorom ličnog odbitka, jer manja bruto plaća za sobom nosi i manje doprinose za PIO/MIO. Prijedlog je da poslodavac sa radnicima ugovori najnižu bruto plaću u iznosu od 826 KM, tako da će radnik sa 300 KM faktora ličnog odbitka ostvariti minimalnu neto plaću ‘’na ruke’’ u iznosu od 543 KM, dok radnik sa većim faktorom ostvaruje nešto veću plaću. Na ovaj način su zadovoljeni porezni i radno-pravni propisi.
 
➡Navedene zaključke smo donijeli na osnovu razgovora sa nadležnim institucijama, svakako da uskoro možemo očekivati i određena mišljenja/stavove FMF i PUFBIH.
 
Vaš FEB d.d.