Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/21 od 08.10. 2021. godine, objavljen je Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ovim kolektivnim ugovorom uređuju se prava i obaveze poslodavaca i radnika u kompanijama iz oblasti građevinarstva označenim šiframa 41-43 iz Klasifikacije djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10).

Ovaj kolektivni ugovor stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

PREUZMI Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine.