Sarajevo 02.02.2023., RADIONICA: Praktičan prikaz popunjavanja poreznog bilansa i poreznih prijava pravnih lica

 

RADIONICA 

”PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA”

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje radionicu u sklopu kontinuirane profesionalne edukacije pod nazivom ”PRAKTIČAN PRIKAZ POPUNJAVANJA POREZNOG BILANSA I POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA”.

Cilj radionice jeste da se učesnicima kroz interaktivan rad i primjere iz prakse, prikaže način sastavljana poreznog bilansa. Predavači će prezentovati i pojasniti sva polja u obrascu Poreznog bilansa, te tako kroz jedan praktičan rad riješiti sve dileme koje imate kod sastavljanja predmetnog obrasca.

Mjesto održavanja: Sarajevo, u prostorijama TERSHOUSE na adresi ul. Kolodvorska br. 5

Datum i satnica održavanja: Četvrtak 02.02.2023. godine od 9:30 do 15:00

Cijena: 220,00 KM sa PDV-om

Broj mjesta na radionici je ograničen, te je potrebna online prijava.

Prijava na radionicu

SADRŽAJ RADIONICE

PRAKTIČAN PRIKAZ SASTAVLJANJA POREZNOG BILANSA

  • Obveznici poreza na dobit (ograničeni i neograničeni)
  • Računovodstvena dobit vs porezna dobit
  • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
  • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
   • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
   • reprezentacija, sponzorstvo, donacije, stipendije…
   • rezervisanja,
   • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
   • manjak porezno priznat da ili ne,
   • gubitak od prodaje imovine,
   • kamate, kazne i penali,
   • porez po odbitku,
   • otpis potraživanja…
  • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
   • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
   • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
   • prihod iz osnova rezervisanja.
  • Amortizacija:
   • Način priznavanja amortizacije,
   • Porezne stope,
   • Korištenje odgođene porezne obaveze,
   • Amortizacija ulaganja u tuđa stalna sredstva…
  • Transferne cijene:
   • Obveznici sastatavljanja izvještaja o transfernim cijenama
   • Obaveza korekcije porezne osnovice
   • Mogućnost korekcije transfernih razlika
  • Korištenje poreznih poticaja
   • Poticaj po osnovu investiranja
   • Poticaj po osnovu zapošljavanja (prezentacija svih zvaničnih mišljenja FMF)
  • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
  • Korištenje poreznog kredita
  • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
  • Obavezna korekcija porezne obaveze
  • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA PRAVNIH LICA

  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
  • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
   Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
  • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
  • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808)
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu dividende (Obrazac POD-815)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu kamate (Obrazac POD-816)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu autorske naknade (Obrazac POD-817)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu ostalih prihoda (Obrazac POD- 818)
  • Prijava poreza po odbitku po osnovu imovine i prava (Obrazac POD-819)
  • Izjava pravnog lica u svrhu oslobađanja plaćanja poreza po odbitku na izvoru (Obrazac OP-820)

Sve potrebne informacije na telefon:
033/ 215-802

email: feb@feb.ba