Ime
Prezime
Naziv firme
PDV/ID broj
Adresa
Grad
Telefon
Napomena