MODERNA POFTOLIO TEORIJA I ANALIZA PERFORMANSI

Naruči knjigu ( 70.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Almir Alihodžić

Izdavač: Ekonomski Institut

Godina izdanja: 2020. godina

Stranica: 333

Opis

Knjiga Moderna portfolio teorija i analiza performansi, koja se nalazi pred čitalačkom publikom, nastala je s ambicijom da bude sveobuhvatni udžbenik za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta koji mogu koristiti i portfolio analitičari, investicioni savjetnici, brokeri i “dileri“ zainteresovani za osnovne koncepte mjerenja prinosa i rizika, te formiranja optimalnih portfolija. Polazna motivacija za pisanje ovog udžbenika bila je da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i studentima u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, pojednostavi složena tema moderne portfolio teorije i analize performansi. Knjiga ilustrira nekoliko različitih ekonomskih segmenata, te brojne realne i praktične primjere finansijskog ambijenta tako da olakšava razumijevanje ove poprilično složene i široke
materije.
Namjera autora bila je takoĎer da dopuni i proširi postojeću literaturu koja se bavi problematikom moderne portfolio analize i mjerenja performansi, finansijskih tržišta i institucija, investicijskog menadžmenta, analize vrijednosnih papira, teorijskih i praktičnih aspekata portfolio menadžmenta. Knjiga sadrži i opisuje teorijska i praktična dostignuća autora u kontekstu moderne portfolio teorije i analize performansi, što omogućava studentima da na jednostavan način razumiju i usvoje znanja iz navedene oblasti.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE