ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije, koji je u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta.

Cijena kontnog plana iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Kontni plan možete sada naručiti. Slanje na adrese koje navedete u narudžbenici ćemo vršiti od 15.12.2021. godine.

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )