PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA, ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u, NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA FISKALNIM SISTEMIMA, IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA, NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA – DOPRINOSA, OSTALE AKTUELNOSTI

Zbog velikog interesovanja za webinar, otvorili smo nove prijave. Svi novi učesnici koji se prijave na webinar mogu pratiti video materijale do  31.12.2020. godine.

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA
 • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV-u
 • NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA FISKALNIM SISTEMIMA
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA
 • NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA – DOPRINOSA
 • OSTALE AKTUELNOSTI

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR OTVOREN DO 31.12.2020 GODINE

PROGRAM WEBINARA

POSTUPANJA POREZNE UPRAVE PRILIKOM INSPEKCIJSKOG NADZORA (predavač: Irma Borovac, PUFBiH)

 • Provođenje djelimičnog i potpunog inspekcijskog nadzora
 • Mogućnost uvida u poreznu karticu obveznika
 • Kontrole vezane za primjenu Zakona o fiskalnim sistemima
 • Suzbijanje rada na crno
 • Provedene kontrole nad ugostiteljskoj, građevinskoj, trgovinskoj, pekarskoj i drugim uslužnim djelatnostima
 • Rezime u vezi sa subvencijama doprinosa po osnovu “Corona Zakona”

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE KIF-a i KUF-a (predavač: Milica Vidović, UINO)

 • Obaveza dostave elektronske evidencije KIF-a i KUF-a
 • Lica ovlaštena za dostavljanje elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Način i postupak dostavljanja elektronske evidencije
 • Sadržaj dokumenta elektronskog KIF-a i KUF-a
 • Mogućnosti za testiranje ispravnosti kreiranih fajlova prije konačnog slanja na e-Portal
 • Najčešća pitanja i dileme prilikom evidentiranja dokumenata u e-Evidencije

NOVI NAČIN UPLATE JAVNIH PRIHODA – DOPRINOSA (predavač: Elma Peštović)  vezana vijest

 • Novi Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjeli javnih prihoda u FBiH
 • Promjene u načinu uplate javnih prihoda-doprinosa
 • Popunjavanje naloga za plaćanje, vrsta prihoda, budžetska organizacija, poziv na broj…

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O PDV-u (predavač: Denis Zukić)  vezana vijest

 • Povrat PDV-a stranim obveznicima
 • Uslovi i način ostvarivanja povrata PDV-a stranim obveznicima
 • Obaveze poreznih zastupnika
 • Obrazac PDV-SPO
 • Zahtjev za povrat PDV-a stranim državljanima
 • Podnošenje obrasca PDV-SL-2
 • Novi način povrata PDV-a stranim državljanima
 • Operator za povrat PDV-a

NOVI PRAVILNICI O FISKALIZACIJI I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA  FISKALNIM SISTEMIMA (predavač: Edin Glogić) vezana vijest

 • Novi Pravilnik o fiskalnim sistemima
 • Novi Pravilnik o fiskalnim dokumentima
 • Novi Pravilnik o postupcima fiskalizacije
 • Najavljene izmjene i dopune Zakona:
  • Proširen obuhvat obveznika fiskalizacije
  • Izuzimanje trgovine na veliko obaveze fiskalizacije
  • Regulisanje evidentiranja prometa za specifične djelatnosti (npr. online prodaja)
  • Kontrola prometa od strane građana
  • Obaveza garancije
  • Povećanje kaznenih odredbi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O KREDITNIM POSLOVIMA (predavač: Denis Zukić) vezana vijest

 • Izmjene kod prijave kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Obaveza i način prijave kreditnih poslova
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca

OSTALE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 • Odluka o usklađivanju vrijednosti općeg boda
 • Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena
 • Zakon o računovodstvu i reviziji RS-a

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje
 • Irma Borovac, Porezna uprava Federacije BiH
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić
 • Edin Glogić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :