Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 18/19 od 22.03.2019. godine objavljen je  Pravilnik o izmjenama pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Pravilnik vam donosimo u nastavku:

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18 i 105/18), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.3 Prihodi od iznajmljivanja, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 6. naziv prihoda “Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta” zamjenjuje se nazivom: “Prihodi od zakupa sportsko-privrednih lovišta”.
  2.  U poglavlju VI. DOPRINOSI, u tački 21. Doprinosi, podtačka 21.2. u stavu 5. riječi: “Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (“Službene novine Federacije BiH” broj 13/17) i primjenjuje se od 01.01.2017. godine” zamjenjuju se riječima: “Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine”.U podtački 21.5. u stavu 3. riječi: “Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/17) i primjenjuje se od 01.01.2017. godine” zamjenjuju se riječima: “Odlukom o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 6/19) i primjenjuje se od 01.01.2019. godine”.
  3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.